Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din mai, 2016

Aniversări culturale internaţionale - iunie

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI/ 1 iunie Ziua copilului a fost men ț ionată prima dată la Geneva la Conferin ț a Mondială pentru Protejarea  ș i Bunăstarea Copiilor în august 1925, la care 54 de reprezentan ț i din diferite  ț ări, au adoptat Declara ț ia pentru Protec ț ia Copilului. După această conferin ț ă, multe guverne au introdus „Ziua copilului”. Thomas Hardy   (n. 2 iunie 1840 — d. 11 ianuarie 1928) scriitor şi poet naturalist britanic, cunoscut pentru romanele sale „Tess”  ș i „Departe de lumea dezlăn ț uită”. Evenimentele din majoritatea operelor sale se desfă ș oară în comitatul semi-imaginar Wessex  ș i sunt marcate de descrieri poetice  ș i fatalism.Prin opera sa, caracterizată prin studiul amănun ț it al caracterelor  ș i ambian ț elor, simpatie umană pentru ero i, prin viziunea fatalistă  ș i pesimistă, se opune conven ț ionalită ț ii epocii victoriene.                        ZIUA INTERNAŢIONALĂ A MEDIULUI  /5 iunie  Ziua naţională a Danemarcei -

Curs de limba franceza

In fiecare zi de joi, incepand cu orele 16, va asteptam la cursul de limba franceza               Traineri:                 Aylar  Hassanpour                 Dobre Bogdan Serafim

William Shakespeare - Julius Caesar. Iulius Caesar

          Continuăm s ă prezentăm iniţiativa editurii Editura Contemporary Literature Press de a publica, sub formă de texte paralele, peste 30 de volume cuprinzând piese de teatru de William Shakespeare, fiecare dintre ele în mai multe versiuni, toate traduse într-o limbă românească pe care pe vremuri o scriam altfel, uneori chiar cu alte caractere tipografice, şi care dă textelor lui Shakespeare o culoare specială, dispărută în zilele noastre, când exprimarea este prozaică, lipsită de poezie.      Această publicare este legată de aniversarea a celor 400 de ani care au trecut de când l-am avut pe Shakespeare printre noi. Contemporary Literature Press sprijină în acest fel celebrarea dramaturgului de către British Council sub deviza „Shakespeare Lives in 2016!”.       Seria de traduceri vechi ale pieselor lui la  va continua.       Puteţi astfel descoperi traducerea din 1908 a lui Dimitrie N. Ghika.Volumul poate fi consultat şi descărcat din acest moment la următoarea adres

INVITATIE CONFERINTA

                                                                                             INVITAŢIE Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea Biblioteca Judeţeană ,,Antim Ivireanul” V â lcea        vă invită la o întâlnire cu reprezentanţi ai Departamentului de Studii Romanice de la Facultatea de Litere şi Arte , marţi, 17 mai 2016, la ora 13, în ,, Sala Universitarilor ” a Bibliotecii Jude ţ ene Vâlcea Participă :    conf.univ.dr. Mirela Ocinic – Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Asocia ţ ia culturală PHILOGEN , Revista Caietele Lucian Blaga conf.univ.dr. Radu Vancu - Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Revista TRANSILVANIA Programul manifestării cuprinde : - prelegerile “Lecţia de literatură” (susţinută de conf.univ.dr. Mirela Ocinic) şi “Poezia și experiența socială” (susţinută de conf.univ.dr. Radu Vancu); - prezentarea revistelor “T

9 mai - Semnificațiile acestei zile pentru români

        Românii au,pe data de 9 Mai 3 motive de sărbătoare ,întrucât în această zi se aniversează câ ș tigarea independen ț ei de stat, victoria armatelor Alian ț ei asupra Germaniei naziste ș i Ziua Europei.         Primul motiv este proclamarea independenţei statale la 9 mai 1877. În acea zi memorabilă, România a scăpat de sub domina ț ia turcă, iar premierul vremii, Mihail Kogălniceanu, declara în Parlamentul ţării: ”Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare”. Independenţa a fost recunoscută apoi de puterile europene.         Al doilea eveniment se referă la ziua de 9 mai 1945, zi în care Aliaţii din cel de-al Doilea Război Mondial, printre care ș i România, au obţinut victoria împotriva Germaniei naziste, punând astfel capăt celei mai pustiitoare conflagraţii din istoria continentului european.         În fiecare an, la 9 mai, se serbează Ziua Uniunii Europene, pentru a marca istorica declaraţie de la 9 mai 1950 a ministrului francez de externe Rober

Noutăţi

Pentru cei interesaţi să înveţe o limbă străină, vă prezentăm cele mai recente intrări în fondul de carte al Secţiei de carte în limbi străine                                                                                        

Aniversări culturale internaţionale - luna mai

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A MUNCII - 1 mai Søren  Kierkegaard (n. 5 mai 1813, Copenhaga - d. 11 noiembrie 1855, Copenhaga) a fost un filozof, scriitor şi teolog danez din secolul al XIX-lea. Prin concepţia sa filozofică asupra constrângerii omului de a-şi alege destinul, a exercitat o influenţă hotărâtoare asupra teologiei şi filozofiei moderne, în special asupra filozofiei existenţiale. Rabindranath Tagore  (n. 7 mai 1861 — d. 7 august 1941) scriitor  ș i filosof indian din provincia Bengal, supranumit Sufletul Bengalului  ș i Profetul Indiei moderne, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1913. Johannes Brahms  (n. 7 mai 1833, Hamburg - d. 3 aprilie 1897, Viena)  compozitor romantic german, care a trăit cea mai mare parte a vie ț ii sale în Austria, la Viena.Brahms a fost considerat de către mul ț i „succesorul” lui Beethoven, iar prima sa simfonie a fost descrisă de Hans von Bülow drept a zecea a lui Beethoven (supranume folosit ș i astăzi). Py