Treceți la conținutul principal

Frederick A. Laing - Elementary History of English Literature

Contemporary Literature Press, under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Embassy of Ireland,
Announces the publication of
Frederick A. Laing
Elementary History of English Literature
1873
ISBN 978-606-760-038-4

Edited by 
George Sandulescu and Lidia Vianu


Langue et civilisation
        In this “Shakespeare Year”, Contemporary Literature Press has chosen to revive an old book that revolves around the author of Hamlet in many ways. It was published by Frederick A. Laing in Collins’ School Series almost 150 years ago, in the year 1873.
       This book is—as Laing himself describes it—an “elementary” history of literature, in the sense that it is meant to provide “the junior pupil with tasks he will find easy to prepare, and the teacher with lessons he will find easy to examine”.
        Since the book appeared quite a while before the end of the 19th century, the necessary distance from Victorianism, and, inevitably, all subsequent writers, are absent.
       During the last 40 years, fewer and fewer histories of literature have been written. One possible cause is the contemporary need to specialize in a particular field. The old approach to a foreign language as langue et civilisation sounds irritatingly old-fashioned to present-day teachers.
       Laing uses that approach. Rather than offer detailed information, he prefers to make his pupils read excerpts taken from the English writers themselves. We certainly hope that these writers’ langue will, once again, whet the appetite of young readers for the English civilisation.
       Follow this travel in time. You will realize that, in spite of the advent of computers, cell phones and fast cars, Shakespeare’s mind is here, with us!
Lidia Vianu

Frederick A. Laing: Elementary History of English Literature, edited by George Sandulescu and Lidia Vianu, is formally launched on Monday 1 February 2016. The volume is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:
Download

Contemporary Literature Press, sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din Bucureşti, The British Council, Institutul Cultural Român şi Ambasada Irlandei
Anunţǎ publicarea volumului
Frederick A. Laing
Elementary History of English Literature
1873
ISBN 978-606-760-038-4

Editat de 
George Sandulescu şi Lidia Vianu

Langue et civilisation
        În acest “an Shakespeare”, Contemporary Literature Press readuce în atenţia cititorilor o carte în care autorul lui Hamlet este foarte prezent. Ea a fost publicată pentru prima dată în Collins’ School Series cu aproape 150 de ani în urmă, în anul 1873.
        Aşa cum ne spune autorul însuşi, această carte este o istorie „elementară” a literaturii, în sensul că “elevii de şcoală vor găsi în ea teme pe care le vor pregăti cu plăcere, iar profesorii lor vor avea la îndemână lecţii cât se poate de accesibile.”
       Întrucât cartea a apărut cu un sfert de veac înainte de sfârşitul secolului al XIX-lea, lipsesc din ea distanţa critică faţă de epoca victoriană şi, inevitabil, toţi scriitorii de după acea perioadă.
       De cel puţin 40 de ani încoace nu s-au mai scris istorii de literatură. Unul din motive este, probabil, nevoia contemporană de specializare. Vechea metodă de predare a unei limbi străine ca langue et civilisation s-a demodat...
       Ei bine, Laing o foloseşte. În loc să dea informaţii detaliate, el alege să se adreseze elevilor prin fragmente scrise de înşişi scriitorii englezi. Avem convingerea că limba engleză aşa cum este ea folosită de aceşti scriitori va stârni din nou interesul tinerilor cititori pentru civilizaţia engleză de-a lungul timpului.
       Cartea lui Laing este o călătorie intelectuală în timp. Ea ne face să vedem că astăzi, în ciuda calculatoarelor, a telefoanelor mobile şi a maşinilor de toate felurile, gândim în esenţă la fel cum gândeau eroii lui Shakespeare acum 400 de ani.

Lidia Vianu

Frederick A. Laing: Elementary History of English Literature, editat de George Sandulescu şi Lidia Vianu, se lansează oficial la data de luni 1 februarie 2016, dar ea poate fi consultată şi descărcată din acest moment la adresa de internet:

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Poveștile Dealului Capela

Dealul Capela din Râmnicu Vâlcea ascunde multe poveşti, legende, mituri, fiind unul dintre cel mai cunoscute reperele ale orașului.
Multe din aceste mistere au rămas în amintirea noastră, dar sunt multe altele mai puțin cunoscute.

     Numele de Capela are conotații istorice deosebite, el provenind cel mai probabil, de la o capelă catolică ridicată de austrieci, în timpul stăpânirii Olteniei. Această capelă s-ar fi aflat chiar pe creasta dealului și se pare că ar fi comunicat, printr-un tunel subteran, cu Bărăția (conform lucrarii Proiecte de fortificatie ale Olteniei, Arhiva Olteniei, an VII, nr. 37 - 38, mai - august 1928, pag. 251). Până în prezent însă nu a fost descoperit acest tunel.   Ca mențiune istorică se presupune că ,,pe Dealul Capela ar fi stat sanctuarele coloniștilor romani, întrucât dela aceștia a rămas până azi o nămețenie de piatră de o formă curioasă pe care localnicii o numesc Boul de piatră, ștearsă asemuire a unui animal sfânt” (Râmnicul Vâlcii – Petre Drăgoiescu, …

Armata româna în primul râzboi mondial - Imagini de acum 100 de ani

Participarea României la Primul Război Mondial cuprinde totalitatea măsurilor și acțiunilor de ordin politic, diplomatic și militar desfășurate de statul român, singur sau împreună cu aliații, între 13/28 iulie 1914 și 28 octombrie/11 noiembrie 1918, în vederea atingerii scopului politic principal al participării la război - realizarea statului național unitar român.       La izbucnirea Primului Război Mondial, pe plan intern, România era o țară în care chiar dacă instituțiile regimului democratic erau prezente, funcționarea organismului statal era departe de standardele occidentale. Economia avea o structură arhaică și anacronică, bazată pe o agricultură de subzistență, tradițională și cu un nivel redus de productivitate.     Societatea era dominată de o aristocrație funciară (marii proprietari de terenuri agricole) care își exercita dominația asupra unei mase mari de populație, preponderent rurală și în covârșitoare măsură analfabetă.      Cu tot efortul făcut de elitele politice și…

Imagini din Valcea realizate de Carol Pop de Szathmari (1869)

Carol Pop de Szathmári este un nume binecunoscut publicului, demult intrat în conştiinţa naţională alături de iluștrii confraţi din veacul al XIX-lea, precum Aman şi Grigorescu iar, în ultimii ani, începe să fie cunoscut – şi acceptat – de străinătate pentru aportul său ca pionier al artei fotografice.    Carol Pop de Szathmari, prin activitatea sa de fotograf, a fost un pionier în istoria fotografiei româneşti şi internaţionale prin redarea pentru prima dată, în imagini fotografice, a teatrelor de război din Crimeea, utilizând cele mai moderne tehnici fotografice ale secolului al XIX-lea, susţinute de talentul său de pictor. Arta sa fotografică i-a adus recunoaşterea naţională, ca fotograf al curţii domnitoare, iar pe plan internaţional renume prin decoraţiile primite de la capetele încoronate ale Europei.    România Album (1869) – lucrare de mari dimensiuni cu planşe de 47,2 x 64 cm iar fotografiile lipite pe ele de 29,3 x 35,5 cm – a fost elaborat în urma unor lungi ani de muncă, …